Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản & Du Lịch ĐẤT THÀNH ĐÔ

Số doanh nghiệp kinh doanh BĐS thành lập mới tăng vọt

Ngày đăng : 01/09/2016 09:29  |   Lượt xem : 403

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2016, cả nước có 92.115 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trong đó số doanh nghiệp thành lập mới và có số vốn đăng ký tăng mạnh nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS).

Cụ thể, trong tháng 8 năm 2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.282 doanh nghiệp, tức giảm 3,5% so với tháng 7. Tổng số vốn đăng ký là 70.968 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 7,6 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 6,3%.  

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 là 112.800 lao động, so với tháng trước tăng 13,7%.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8 trên cả nước là 2.005 doanh nghiệp, so với tháng 7/2016 tăng 11,1%. Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 8 của cả nước là 1.057 doanh nghiệp, so với tháng 7/2016 tăng 15,5%. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.531 doanh nghiệp, so với tháng trước đó giảm 15,8%. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.561 doanh nghiệp, so với tháng 7/2016 giảm 13,5%.  

Số doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực kinh doanh BĐS tăng
tới 101,3% so với cùng kỳ với 1.904 doanh nghiệp

Lũy kế, trong 8 tháng đầu năm nay, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 92.115 doanh nghiệp. Cụ thể, có 73.404 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 567.926 tỷ đồng (tăng 19,7% về số doanh nghiệp và tăng 50,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái) và 18.711 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Bình quân có khoảng 380 doanh nghiệp được thành lập mới và trở lại hoạt động mỗi ngày trong 8 tháng đầu năm 2016.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm đạt 7,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 26,0%.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm là 857,2 nghìn lao động, so với cùng kỳ năm trước giảm 1,8%.

Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực kinh doanh BĐS tăng mạnh nhất, tới 101,3% so với cùng kỳ với 1.904 doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là lĩnh vực có số vốn đăng ký tăng mạnh với 133.375 tỷ đồng, tức tăng 268,4% so với cùng kỳ.

Báo cáo cũng cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 14.924 doanh nghiệp, những doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.    

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 32.974 doanh nghiệp, trong đó có 25.495 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, 7.479 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.  

(Theo Đầu tư chứng khoán)
LIÊN KẾT FACEBOOK
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Gọi cho chúng tôi